مهندسی هیدرولـوژی و منابع آب و آبخیزداری

وبگـاه دکتـر علـی حقـی زاده

 
 
معرفی مختصر مجموعه نرم افزارهای کاربردی HydroOffice
|

 تاریخچه

این نرم افزار در دانشگاه علوم طبیعی، گروه هیدرولوژی و آب های زیرزمینی دانشگاه براتیسلاوا در کشور اسلواکی ایجاد و توسعه پیدا کرده است.

آغاز توسعه نرم افزار به سال 2001 و به زمانی برمی گردد که اولین برنامه برای پردازش و ارزیابی تحلیل شیمیایی جریان سطحی و زیرسطحی  نوشته شد. این برنامه به مدت دو سال توسعه پیدا کرد اما به دلیل این که ساختار برنامه ایده آل نبود امکان توسعه آن فراهم نشد. به همین علت توسعه آن توقف شد تا این که با نوستن یک برنامه در محیط EXCELL برای انالیز منحنی های فروکش جریان توسعه آن مجددا آغاز شد و هم اکنون به صورت مجموعه نرم افزارهای کاربردی HydroOffice ارائه شده است. این مجموعه نرم افزاری دارای دو ویرایش است اولین ویرایش به نام HydroOfiice2010 است که از وب سایت www.hydrooffice.org قابل دانلود است. نسخه جدید این نرم افزار hydroOffice 2012 است که ظاهرا بر روی میندور XP قابل نصب نیست.

این مجموعه نرم افزاری شامل 7 زیر برنامه کاربردی شامل AMn، BFI، FDC، Flowcomp، kille، RC و TLM است که به اختصار به معرفی انها می پردازیم.

 

برنامه AMn2.1

این نرم افزار جهت محاسبه و تحلیل مقادیر حداکثر یا حداقل N روزه از سری های زمانی (دبی، درجه حرارت و بارش( طراحی شده است . به طور مثال  با استفاده از این نرم افزار و ورود داده های سری زمانی دبی به نرم افزار می توان مقادیر حداکثر دبی سه روزه به یک مقطع از رودخانه و یا با ورود داده های بارندگی، حداکثر بارش روزانه در یک ایستگاه باران سنجی را تعیین کرد.

 برنامه BFI3.0

نرم افزار BFI برای تحلیل و جداسازی دبی پایه حوضه آبریز طراحی شده است. در این برنامه با استفاده از روش محدوده زمانی ثابت، محدوده زمانی جابجا شونده، روش حداقل موضعی و 8 روش دیگر با استفاده از فیلتر دیجیتال برگشتی می توان دبی پایه را از دبی کل جدا کرد. این برناه جهت محاسبه حجم آورد دبی پایه و رواناب بارش مفید خواهد بود.

 برنامه FDC2.1

 این نرم افزار جهت محاسبه و تحلیل تدوام جریان می باشد. روش مورد استفاده در این نرم افزار بر اساس تحقیقات Tallaksen and Va lannen(2004) شکل گرفته است.

 برنامه FlowComp2.0

 

برنامه FlowComp ویرایش 2 جهت جداسازی مولفه های رواناب است. داده های دبی باید از اندازه گیری دبی جریان یا اندازه گیری آورد چشمه ها به دست آید. برنامه از روش Malik(2010) استفاده می کند. نتایج FlowComp و BFI را از نظر جداسازی مولفه های رواناب می توان با هم مقایسه کرد. جداسازی رواناب براساس تحلیل منحنی فروکش است. در اولین قدم جهت رسیدن به هدف جهت تحلیل منحنی فروکش این امکان وجود دارد که از برنامه RC که قسمتی از سری نرم افزارهای مجموعه HydroOffice است استفاده کرد.

 برنامه Kille 3.1

این برنامه جهت محاسبه میانگین بلند مدت رواناب آبهای زیرزمینی در حوضه، با استفاده از حداقل 10 سال آماردبی(سری زمانی)  طراحی شده است.

 برنامه RC4.0

این برنامه برای پردازش و تحلیل پیچیده ضریب فروکش با استفاده از روش ها و اسباب جدید طراحی شده است.با استفاده از این نرم افزار، منحنی های ضریب فروکش را می توان به صورت دستی یا به وسیله ابزار ابتکاری که از پیوند الگوریتم ژنتیک و روش های هوش مصنوعی و 13 مدل ضریب فروکش پرکاربرد بهره می گیرد محاسبه کرد.

 برنامه TLM2.1

این مدل جهت تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از روش سطح آستانه طراحی شده است. محاسبات براساس روش های ارائه شده Tallaksen and Va lannen(2004)انجام می شود.

 مجموعه نرم افزارهای HydroOffice  به همراه راهنمای آنها را می توانید از لینک زیر دانلود کنید:

http://www.4shared.com/rar/9jaaubPuce/HydroOffice.html◄ Tag's: http, www, hydrooffice, org
Author: دکتر علی حقی زاده (دانشگاه لرستان)
Date : Fri 19 Dec 2014
Time : 12:8 PM
نرم افزار Grid Analysis and Display System) GrADS)
|

نرم افزار  Grid Analysis and Display System) GrADS)  یک نرم افزار رایج در رسم نقشه های هواشناسی با استفاده از داده های با فرمت binary باینری می باشد.

سامانه نرم افزاری خوب و بسيار ارزشمندی برای تحليل داده های جوی می باشد که فن آوری به کار رفته در آن با توسعه علوم و فنون در علوم اقليم شناسی همزمان و توأم شده و نويد بخش کارايي بهتر و بيشتر علوم اقليم شناسی است. قابليت های فوق العاده نرم افزار Grads را کسانی می توانند درک کنند که در ممالکی چون کشور عزيزمان ايران سال ها دنبال تهيه نقشه های جوی يا به قول جغرافيدانان نقشه های سينوپتيک بخش عمده ای از زمان تحقيق رساله دکتری يا پايان نامة کارشناسی ارشد خود را صرف جستن و کپی کردن نقشه های جوی نازا و کم کيفيت روسی کرده باشند.

دانلود فایل آموزشی نرم افزار GRADS

Shaded Download Arrow Icon #009230◄Category: آمـــوزش هـا
Author: دکتر علی حقی زاده (دانشگاه لرستان)
Date : Wed 17 Dec 2014
Time : 0:22 AM
مدلهای نفوذ
|

Infiltration models

Dr.Ali  Haghizadeh

Download◄Category: معرفی و دانلود مقالات، مجلات، کتب و جزوات تخصصی
Author: دکتر علی حقی زاده (دانشگاه لرستان)
Date : Sat 13 Dec 2014
Time : 0:26 AM
(کتابچه هیدرولوژی پیشرفته دکتر حقی زاده )Advanced hydrology
|

Advanced Hydrology

Dr.Ali Haghizadeh,Ph.D

Assistant Professor in Water Resources Engineering

Faculty of Agriculture, Lorestan University◄Category: معرفی و دانلود مقالات، مجلات، کتب و جزوات تخصصی
Author: دکتر علی حقی زاده (دانشگاه لرستان)
Date : Tue 9 Dec 2014
Time : 11:7 AM
برگزاري كارگاه مدلسازي جامع حوضه‌هاي آبريز در تاريخ ٢٦ آبان ۱۳٩۳
|

ورود به لینک وبسایت این خبر : کلیک◄Category: اخبــآر
Author: دکتر علی حقی زاده (دانشگاه لرستان)
Date : Fri 14 Nov 2014
Time : 10:33 AM
◄ معرفی مختصر مجموعه نرم افزارهای کاربردی HydroOffice
◄ نرم افزار Grid Analysis and Display System) GrADS)
◄ مدلهای نفوذ
◄ (کتابچه هیدرولوژی پیشرفته دکتر حقی زاده )Advanced hydrology
◄ برگزاري كارگاه مدلسازي جامع حوضه‌هاي آبريز در تاريخ ٢٦ آبان ۱۳٩۳
◄ دریافت مقالات مجلات علمی پژوهشی (آب و هیدرولوژی و ...)
◄ عــاشورا
◄ رانش زمین
◄ همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
◄ Water Wars
◄ راهنمای کار با ماشین حساب مهندسی casio fx-3600
◄ بـلندتـرین سد خـاکی کـشور
◄ آمار مورد نیاز درس هوا و اقلیم شنـاسی را اینجا تهیه کنید
◄ دانلود مستند " A Thirsty World " بحران آب در جهان سوم
◄ آب را چک کنیــــــــم ...