مهندسی هیدرولوژی و منابع آب و آبخیزداری
وبگـاه دکتـر علـی حقـی زاده
 
Category
Links
Authors
Webgozar
MeLoDiC

 
دهه آینده دهه "آب برای زنده ماندن"

 

 

این بار پروژه ای در خصوص بحران آب و راه های مدیریت آن را برای شما گذاشتم.

 

دریافت فایل PDF

دریافت فایل پاورپوینت

دریافت کلیپ

PostAuthor : دکتر علی حقی زاده (دانشگاه لرستان)
Time : Sat 12 Jul 2014
به امید تغییر سنسورهای حساسیت مغزیمان نسبت به محیط اطراف
طبق آمار سازمانهای جهانی ایران از جمله کشورهای خشک جهان با درصد بسیار پایین بازگشت آب به چرخه حیات می باشد و در زمره کشورهایی است که اگر به همین روند مصرف و بازگشت پایین ادامه دهد، در دهه آینده جزو خریداران بزرگ آب خواهد بود.این را می توانید از چشمه ها و رودخانه های اطراف زندگیمان فهمید.
هر ایرانی در این زمینه باید فعالیت کند.
.ab
PostAuthor : دکتر علی حقی زاده (دانشگاه لرستان)
Time : Sat 12 Jul 2014
جنگ آب نه!

با توجه به محدوديت شديد منابع آبي از ديدگاه كمي و كيفي، بوي ژه در مناطق گرم و خشك خاورميانه كه كشور ما نيز جزء آن مي باشد، بحث جنگ بر سر آب در آينده مطرح مي باشد. همگان اذعان دارند كه نتيجه هر جنگ، تخريب و از بين رفتن منابع و در نهايت فاصله گرفتن از عدالت و توزيع نابرابر منابع خواهد بود كه همگي در تضاد با اصول و مباني مصرح مديريت بهم پيوسته منابع آب مي باشد. پس بجاي زدن بر طبل جنگ آب، بياييم با بهره گيري از مجموعه علوم نظري و فني، در راستاي دستيابي به راه حل هاي علمي و راهگشا براي تامين مطمئن نيازهاي آبي كليه مجموعه هاي درگير در هر حوضه آبريز و رسيدن به رفاه اجتماعي جمعي تلاش كنيم . بديهي است اين نگاه، راه سخت و پيچيده اي را پيش رو خواهد داشت و تشريك مساعي متخصصين از علوم مختلف رامي طلبد، ولي افقي روشن و اجتناب ناپذيري را تعقيب میکند.  
...

Category : منابع آب
PostAuthor : دکتر علی حقی زاده (دانشگاه لرستان)
Time : Thu 10 Jul 2014
روشهایی که دیگر توصیه نمی شوند(برآورد فرسایش ورسوب نوژیان با EPM)

فرسايش و رسوب در ايران پديده اي جدي است كه پيش بيني شدت عمل آن براي مناطق بدون ايستگاه اندازه گيري بيش از پيش ضرورت پيدا ميكند. تنوع عوامل مؤثر در فرسايش باعث شده است كه ارائه روشي خاص براي برآورد فرسايش ميسر نگردد و براي منظورهاي مختلف روش هايي تجربي به كار گرفته شوند كه اساساً براي مناطق ديگري از جهان تهيه شده اند. البته، در سالهاي اخير بعضي از مراكز تحقيقاتي به واسنجي اين مدلها و ارائه ضرايب اصلاحي پرداخت هاند ولي شايد كمبود امكانات باعث شده است اغلب كاربران، اين روش ها را بدون واسنجي و اعمال ضرايب اصلاحي به كار گيرند. از اين رو، ضرورت دستيابي به يك روش برآورد دقيق فرسايش در كوتاه ترين زمان و با صرف هزينه كم كه داده هاي آن از بررسي هاي خود منطقه به دست آمده باشد، همواره احساس شده است.

 

مقاله که پیش روی شماست در سال 2009 توسط اینجانب انجام شده.امروزه از مدلهای توزیعی مکانی قوی تری مثل SWAT؛ WetSpaاستفاده شده  که دقت آنها از روشهای گذشته فوق العاده بالاتری  میباشد.

**برآورد فرسایش ورسوب حوزه آبخیز نوژیان بااستفاده ازمدلٍEPM

www.ejge.com/2009/Ppr0959/Ppr0959ar.pdf

 

PostAuthor : دکتر علی حقی زاده (دانشگاه لرستان)
Time : Tue 8 Jul 2014
خبر فوری الحاق رشته مهندسی آب به مجموعه برنامه ریزی میان رشته ای آموزش عالی
 ***************************************************************************

بسمه تعالی

صاحبنظر محترم صنعت آب کشور با سلام و تحیات، احتراما، لینک ذیل حاوی متن درخواست الحاق برنامه های مربوط به رشته های مجموعه ی علوم و مهندسی آب به "گروه برنامه ریزی میان رشته ای آموزش عالی " بجای "گروه برنامه ریزی کشاورزی آموزش عالی" در کلیه سطوح و مقاطع دانشگاهی می باشد، خواهشمند است در صورت موافقت ضمن کلیک بر لینک ذیل, متن نامه را مشاهده و مشخصات خود را در کادرهای مرتبط در ذیل آن درج نمایید. http://ali.ayyoubzadeh.ir/Login.aspx

با تشکر و من ا... التوفیق دکتر سید علی ایوب زاده سرپرست کمیته علوم و مهندسی آب شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

Category : اخبــآر
PostAuthor : دکتر علی حقی زاده (دانشگاه لرستان)
Time : Thu 5 Jun 2014
 
About
"خداوند محبت است، پس به نام محبت"

وبلاگی که در پیش روی شماست در جهت آشنایی علاقمندان وکارشناسان محترم، اساتید گرامی، دست اندرکاران و فعالان پر تلاش عرصه هیدرولوژی وآب و آبخیزداری با روشها و ابزار نوین وبه روز در این علوم تهیه وگردآوری شده. لذا سعی شده نرم افزارها و کتب مورد نیاز از منابع مختلف به راحتی بدون صرف وقت و انرژی اضافی در دسترس افراد قرار گرفته .این مسیر را با یاری شما ادامه میدهیم تا قدمی در راه توسعه ی این علم برداریم.

***********************
***********************

پروردگارا
مرا بينشي عطا فرما تا تو را بشناسم
و دانشی عطا فرما تا خود را بشناسم
مرا صحتي عطا فرما تا از كار لذت ببرم
و ثروتي عطا فرما تا محتاج نباشم
مرا نيرويي عطا فرما تا در نبرد زندگي فائق شوم
و همتي عطا فرما تا گناه نكنيم
مرا صبري عطا فرما تا سختي ها رو تحمل كنم
و طبعي عطا فرما كه با مردم بسازم
مرا بزرگواري عطا فرما كه با دشمنم مدارا كنم
و بينشي عطا فرما تا زيباييهاي جهان را ببينم
مرا عشقي عطا فرما تا تو و همه را دوست بدارم
و سعادتي عطا فرما تا خدمتگذار ديگران باشم
مرا ايماني عطا فرما تا اوامرت را اطاعت كنم
و اميدي عطا فرما تا از ترس و اضطراب بر كنار باشم
مرا عقلي عطا فرما تا از خود نگويم
و معنويتي عطا فرما تا زندگي معني داشته باشد
خدایا مرا از هرگونه غرور و خود خواهی رها کن و لباس تواضع و فروتنی بر تنم بپوشان .
تمام موجودات را بهر هدفی آفریدی و مأموریتی برای تک تک آنها مقدر نمودی به من آگاهی و دانشی عطا فرما تا درک نمایم راز آفرینش را ، تا بیهوده بر مسند خودخواهی تکیه نزنم.، شاید ماموریتی که در تقدیر موری کوچک باشد از عهده صدها مثل من برنیاید.
Tag's
Daily Links
Archive